• Slovenian
  • English
Dejavnost

Glavna dejavnost družbe TRADUCO je organizacija cestnega tovornega transporta na področju cele Evrope. Večji del dejavnosti pokriva transport blaga na področju Zahodne Evrope, najmočneje pokrite dežele so Velika Britanija vključno z Irsko, Nemčija, Francija, Španija, dežele Beneluxa, Danska, Avstrija in Italija.

Seveda pokrivamo tudi področje vzhodne Evrope - Poljske, Češke Slovaške,Madžarske, Hrvaške , Srbije, Bosne in Rusije, vendar glede na blagovne tokove v Sloveniji v manjši meri. Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo precejšen del naše dejavnosti pokrivajo intrakomunitarni prevozi na področju cele Evropske Unije. V organizacijo prevzemamo prevoze tako manjših pošiljk -od 50 kg do kompletnih prevozov z težkimi vlačilci.

road3.jpg

Na željo naročnika opravimo prevoze z kamioni - hladilniki ali specializiranimi vozili za prevoz nevarnih snovi. Z našimi pogodbenimi partnerji - špediterskimi hišami v Sloveniji, Srbiji, na Hrvaškem in v Švici organiziramo tudi carinjenje pošiljk. V bodočnosti nameravamo razviti tudi trgovsko dejavnost.